Ioan 2:1-12 — De Ce a Transformat Isus Apa în Vin?

Download MP3
Şi a treia zi a avut loc o nuntă în Cana din Galileea şi mama lui Isus era acolo.
Şi au fost invitaţi şi Isus şi ucenicii Săi la nuntă.
Şi, sfârşindu-se vinul, mama lui Isus ·I-a zis: „Nu au vin“.
Isus i-a spus: „Ce am Eu a face cu tine, femeie? N-a sosit încă ceasul Meu“.
Mama Sa a spus slujitorilor: „Orice vă va zice, faceţi!“
Şi erau acolo şase vase de piatră pentru apă, puse pentru curăţirea iudeilor, încăpând în fiecare câte două sau trei măsuri.
sus le-a spus: „Umpleţi vasele cu apă“. Şi le-au umplut până sus.
Şi le-a spus: „Scoateţi acum şi duceţi mai-marelui mesei“. Şi au dus.
Iar când a gustat mai-marele mesei apa făcută vin şi nu ştia de unde este (dar slujitorii care scoseseră apa ştiau), mai-marele mesei l-a chemat pe mire şi i-a spus: „Orice om pune întâi vinul cel bun; şi, după ce au băut bine, atunci pune pe cel mai puţin bun; tu ai ţinut vinul cel bun până acum“.
Acest început al semnelor l-a făcut Isus în Cana din Galileea şi Şi-a arătat gloria; şi ucenicii Săi au crezut în El.
După aceasta a coborât la Capernaum, El şi mama Sa şi fraţii Săi şi ucenicii Săi; şi acolo au rămas nu multe zile.
Ioan 2:1-12 — De Ce a Transformat Isus Apa în Vin?
Broadcast by